Yararlı Bilgiler


Eksper Nedir? Kimdir?

Eksper, sigortalı ise sigorta şirketi arasında haraket eden tarafsız, bağımsız bilir kişidir. Sigorta şirketinin kadrolu elemanı değildir.

Hasarlardan Hangi Durumlarda Kesinti Yapılır?

Eksik sigorta olması durumunda hasarınızdan eksik sigorta oranında kesinti yapılır. Bu durumla karşılaşmamak için poliçenizde eksik sigorta olmamasına dikkat etmeniz gerekmektedir. Teminatınızın gerçek rakamlardan oluşması önemli bir etkendir.

Full Kasko Ne Demektir?

Kasko ürünü yanma, çarpma, çalınma olarak özetlenen temel teminatlara ek olarak verilen deprem, sel seylap, GLK.HH.KNH, Terör, ve diğer klozların verilmesinden oluşur. FULL Kasko ana teminatlarla birlikte verilen ek teminatlarında verildiği 'eksiksiz poliçe' anlamında kullanılan bir terimdir. Ek teminatlar sürekli güncellenmektedir.

Hasar Dosyası Hangi Durumlarda Red Edilir?

Eger oluşan hasarın "Genel şartlar" çevresinde teminat kapsamına girmeyen bir durum ise ret edilir. Örneğin; konut policenizde eşya teminatı almamışsanız eşyanızda meydana gelen hasar, fırtına teminatı yoksa çatınızın uçması, Kasko ve trafik hasarlarında alkollü veya ehliyetsiz olmak gibi.

Paket Sigorta Nedir?

Riskleri tek tek almak, birçok riskin aynı anda alınmasından daha pahalıya mal olmaktadır. Paket sigortalar daha çok teminatın ucuza maledildiği özel policelerdir.

Hasar Gerçekleştiğinde İzlenecek Yol Nedir?

Tüm hasarlarınızda öncelikle acentenize veya ilgili sigorta şirketine ihbarda bulunmak.