Uzatılmış Garanti


Nissan Uzatılmış Garanti

Nissan Uzatılmış Garanti, aracınızın uzun yıllar Öngörülemeyen masraflarını dert etmeden kullanma İmkanı sunar. Nissan Yetkili Servisleri tarafından bakımları yapılan ve uzatılmış garanti kapsamında olan aracınız, ikinci el satışında değer kazanır. Nissan Yetkili Servisleri ‘ne geldiğinizde, 3 yıl veya 100.000 km'ye kadar olan standart üretici garantisine ek olarak, Nissan Uzatılmış Garanti ile aracınız1 yıl süresince 120.000 km'ye kadar veya 2 yıl süresince 150.000 km'ye kadar ekstra koruma altına alınır.

Nissan Uzatılmış Garanti Kapsam Dişi Durumlar

Aşağıda belirtilen sebeplerden kaynaklanan arızalar Nissan Uzatılmış Garanti kapsamında değerlendirilmez. Üretici veya ithalatçı firma yetkilendirmesi olmaksızın Nissan Uzatılmış Garanti ve Şartları Nissan Uzatılmış Garanti ile araçta teknik sebeplerden arızalanan bütün parçalar, işçilik bedeli belirlenmiş şartlar dahilinde ücretsiz olarak onarılır.

Garanti hizmetlerinin süresi alınan hizmetin uzunluğuna göre, aksi belirtilmedikçe aracın trafiğe çıkış tarihinden itibaren 48. veya 60. ayin sonuna kadar geçerlidir.

Nissan Uzatılmış Garanti hizmet kapsamı; Türkiye sınırları içindeki tüm Nissan Yetkili Servislerinde geçerlidir. yapılan ilaveler ve tadilatlar, Aracın işletme ve bakım talimatlarında öngörülen bakim periyotlarına uyulmaması, hatalı veya eksik onarım ya da bakım sonrası oluşan arızalar, Aracın bakımı ve temizliği ile ilgili talimatlara (örn. kullanıcı el kitabi) uyulmaması, uygunsuz yağlama ve işletim maddelerinin kullanılması, Nissan orijinal parça kullanılmamasından kaynaklanan arizalar Aracın niteliği, kullanım amacı ve kapasitesi esas alındığında, amaç dışı kullanım olarak kabul edilebilecek eylemler, Tüketim ve aşınmaya maruz parçalar Garanti belgesinde bilgileri yer alan aracın, uzatılmış garanti süresi içinde arızalanması halinde (belirlenmiş şartlar haricinde) işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmez Garanti, aracın satışı ile birlikte yeni mülk sahibine devredilir.

Nissan Uzatılmış Garanti Allianz Sigorta AS tarafından sunulan bir sigorta ürünüdür Bu broşür, tanıtım ve bilgilendirme amacıyla sınırlı olup hiçbir kişiye veya kuruma verilmiş bir beyan veya taahhüdü içermez Sigorta broşürlerindeki bilgiler, hiçbir şekilde Allianz Sigorta AS poliçe sahiplerinin poliçe şartlan ve eki listelerinde yer alan hüküm ve şartlan değiştirmez veya kaldırmaz.

Broşürdeki herhangi bir yanlışlığa veya eksikliğe dayanılarak kişi ve kurumlarca yapılacak işlemler sonucu doğrudan veya dolaylı olarak maruz kalınacak kayıp ve zarardan Allianz sorumlu tutulamaz Garanti kapsamının geçerli olabilmesi için, aracınızın periyodik bakım ve onarımlarının Nissan Yetkili Servislerince, tahnitim, kullanma ve bakım kılavuzunda belirtildiği gibi zamanında, orijinal yedek parça ve uygun işletme sıvıları kullanılarak yapılması gerekmektedir.

Tüm Modellerin Fiyat Listesi için Tıklayın